ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, η ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία οδικής βοήθειας, Extra Assistance S.A., ενίσχυσε τις επενδύσεις της στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Ν.  Θεσσαλονίκης, με την ίδρυση νέου υποκαταστήματος. Μετά...
ή στα
215.500.70.70 211.10.17000