Οδική Βοήθεια συνέπεια ατυχήματος

Ασφαλεια αυτοκινητουΗ EXTRA ASSISTANCE ιδρύθηκε το έτος 2015, με σκοπό την Πανελλήνια κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Ο ιδιόκτητος στόλος οχημάτων της, καθώς και το δίκτυο συνεργατών της, έχουν ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση κάθε συνδρομητή στον τόπο του συμβάντος, παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών.

Έτσι λοιπόν διαθέτοντας την τεχνογνωσία για την ευρύτερη παροχή υπηρεσιών στο σημείο της βλάβης ή ατυχήματος του εκάστοτε οχήματος παρέχει την δυνατότητα στον οδηγό του για την αμεσότερη διαδικασία της ζημιάς.

  • Καταγραφή συνθηκών ατυχήματος.
  • Φωτογράφιση του τόπου ατυχήματος
  • Άμεση αναγγελία ζημιάς
  • Τοπική μεταφορά οχήματος σε χώρο φύλαξης
  • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επισκευής.
ή στα
215.500.70.70 211.10.17000